Join Today

OGÓLNOPOLSKIE FORUM

GIS SMART CITY – SKANING I MODELE 3D

Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu miastami

16.10.2018 WARSZAWA

MIEJSCE: GOLDEN FLOOR TOWER ul. Chłodna

GIS jest przyszłością współczesnej technologii. Systemy informacji przestrzennej miast postępują z biegiem czasu, a co za tym idzie technologie geoinformacyjne rozwijają się bardzo szybko, by w ten sposób tworzyć inteligentne miasta. Smart City staje się źródłem wiedzy o przestrzeni i społeczeństwie miast. Jak tą wiedzę pozyskać i wykorzystać? O tym i wiele więcej dowiemy się podczas konferencji.

 8:30 – 9:15

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 9:15 – 10:00

SZYMON CIUPA – Smartcity Expert

Dane przestrzenne jako podstawa zintegrowanego zarządzania w Smart City

Informacja jest podstawą zarządzania miastem inteligentnym. Miasta gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych. Są to dane z rejestrów publicznych, miejskich baz danych, dane z wykonywanych inwentaryzacji, dane z różnych instytucji publicznych czy coraz częściej dane z sensorów oraz uzyskiwane od społeczności. Niestety, często ich integracja, interoperacyjność oraz świadomość ich potencjału pozostawia wiele do życzenia, co wpływa negatywnie na możliwości ich wykorzystania do podejmowania decyzji mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione przykłady korzyści dla miast wynikających ze zintegrowanego podejścia do wykorzystania danych gromadzonych przez różne miejskie jednostki m.in. w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową, ITS czy krajobrazem miasta.

 10:00 – 10:45

RAFAŁ CIEŚLAK – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju Smart Cities

Partnerstwo publiczno-prywatne od kilku lat doskonale sprawdza się w przedsięwzięciach z zakresu efektywności energetycznej. W ramach tego typu projektów partner prywatny odpowiada najczęściej za projektowanie, przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, sfinansowanie przedsięwzięcia oraz zarządzanie energią w zmodernizowanych obiektach. Wynagrodzenie partnera prywatnego jest związane z oszczędnościami uzyskanymi wskutek obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych projektów termomodernizacyjnych, strona prywatna gwarantuje określony poziom oszczędności i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Zaawansowane technologicznie działania partnera prywatnego przynoszą nie tylko efekt finansowy, ale także ekologiczny i społeczny. Co więcej, w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość dofinansowania takich projektów PPP ze środków unijnych. W trakcie wystąpienia zaprezentowany zostanie model współpracy w ramach PPP dotyczących efektywności energetycznej, jak również przykłady projektów realizowanych z powodzeniem w Polsce.

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

KONRAD MARCZYŃSKI – Warszawski Alarm Smogowy

Opis wkrótce!

12:00 – 12:45

WYKŁAD

Opis

12:45 – 13:30

KRZYSZTOF GAWKOWSKI – Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast 

Opis

13:30 – 14:15

LUNCH

14:15 – 15:00

WYKŁAD

Opis

15:00 – 15:45

WYKŁAD

Opis

15:45 – 16:00

ZAKOŃCZENIE

Dla kogo?

Z

Przedstawicieli Administracji Państwowej

Z

Przedstawicieli Służb Mundurowych

Z

Władze Uczelni Wyższych i Instytucji badawczo-rozwojowych

Z

Przedsiębiorców oraz Zarządców Nieruchomościami

SZYMON CIUPA

Ekspert ds. Smart City i GIS. Autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu  administracji samorządowej we wdrażaniu inteligentnych technologii. Specjalizuje się m.in. tematyce strategii smart city, cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych miejskich i wskaźników do oceny wydajności miasta, ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej.

Realizował projekty z zakresu smart city, GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań.

Jako zewnętrzny ekspert wspierał pierwsze polskie miasto procesie certyfikacji ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”,  które uzyskało certyfikat wydany przez World Council on City Data na poziomie platynowym.

Jest  autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), Przeglądzie Komunalnym, miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Jest pracownikiem Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Katedra Gospodarki Przestrzennej, Zakład Procesów Urbanizacji). Wykłada również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (certyfikat PMP).

BIO

Opis.

Opis.

Dr RAFAŁ CIEŚLAK

Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego; jest radcą prawnym; doradzał w kilkunastu projektach PPP realizowanych z sukcesem, w tym w szczególności w zakresie modernizacji energetycznej infrastruktury komunalnej i zarządzania energią w miastach, a także projektach PPP dofinansowanych ze środków UE.

PATRON HONOROWY

PATRONI MEDIALNI

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

Patroni Medialni

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.