Join Today

OGÓLNOPOLSKIE FORUM

GIS SMART CITY – SKANING I MODELE 3D

Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu miastami

16.10.2018 WARSZAWA

MIEJSCE: GOLDEN FLOOR TOWER ul. Chłodna

GIS jest przyszłością współczesnej technologii. Systemy informacji przestrzennej miast postępują z biegiem czasu, a co za tym idzie technologie geoinformacyjne rozwijają się bardzo szybko, by w ten sposób tworzyć inteligentne miasta. Smart City staje się źródłem wiedzy o przestrzeni i społeczeństwie miast. Jak tą wiedzę pozyskać i wykorzystać? O tym i wiele więcej dowiemy się podczas konferencji.

 8:30 – 9:15

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 9:15 – 10:00

KAMIL STOKOWSKI I MICHALINA KOC- Straż Miejska w Warszawie

Jak GIS dba o bezpieczeństwo Warszawy?

Prezentacja ma na celu zapoznanie się z podstawowymi zadaniami z jakimi zmaga się Straż Miejska oraz jak technologie GIS wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców m.st. Warszawy.

 10:00 – 10:45

RAFAŁ CIEŚLAK – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju Smart Cities

Partnerstwo publiczno-prywatne od kilku lat doskonale sprawdza się w przedsięwzięciach z zakresu efektywności energetycznej. W ramach tego typu projektów partner prywatny odpowiada najczęściej za projektowanie, przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, sfinansowanie przedsięwzięcia oraz zarządzanie energią w zmodernizowanych obiektach. Wynagrodzenie partnera prywatnego jest związane z oszczędnościami uzyskanymi wskutek obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych projektów termomodernizacyjnych, strona prywatna gwarantuje określony poziom oszczędności i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Zaawansowane technologicznie działania partnera prywatnego przynoszą nie tylko efekt finansowy, ale także ekologiczny i społeczny. Co więcej, w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość dofinansowania takich projektów PPP ze środków unijnych. W trakcie wystąpienia zaprezentowany zostanie model współpracy w ramach PPP dotyczących efektywności energetycznej, jak również przykłady projektów realizowanych z powodzeniem w Polsce.

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

KONRAD MARCZYŃSKI – Warszawski Alarm Smogowy

Miasta bez smogu!

Co zrobić żebyśmy żyli w przyjaznym środowisku?

 

12:00 – 12:45

DOROTA CHWIEDUK – POLITECHNIKA WARSZAWSKA – MEiL- Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: 

Energia w inteligentnych miastach

 

12:45 – 13:30

MARCIN PAPRZYCKI- Prezes, Oddział Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)

Interoperacyjność w Czasach Internetu Rzeczy

Wizja Internetu rzeczy jest fascynująca. Przestrzeń wokół nas wypełniona zostanie trylionami sensorów i aktuatorów, które zgrupowane oddziałując ze sobą, umożliwią tworzenie „serwisów podstawowych”. Następnie, w zależności od potrzeb użytkowników (czy pomysłowości twórców), sensory, aktuatory i serwisy będą ze sobą łączone w celu stworzenia nowatorskich aplikacji. Oczywistym jest więc, że sensory, aktuatory i serwisy będą musiały rozumieć się nawzajem. Rzeczywistość nie wygląda jednak tak różowo. Zafascynowanie potencjałem i możliwością osiągnięcia wysokiego zysku powoduje, że coraz więcej firm oferuje własne rozwiązania, aplikacje i platformy, przekonując swoich klientów, że dzięki nim wejdą do magicznej krainy Internetu Rzeczy. Prowadzi to do powstania niezależnych „internecików rzeczy”, które są niezdolne do komunikacji między sobą. Jak zatem można przejść z okresu „rozdrobnienia feudalnego” do globalnego Internetu rzeczy? Prezentacja będzie bazować na wynikach projektu europejskiego Inter-IoT, w którym jednym z partnerów jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

13:30 – 14:15

LUNCH

14:15 – 15:15

PANEL DYSKUSYJNY

 

15:15 – 15:30

ZAKOŃCZENIE

Dla kogo?

Z

Przedstawicieli Administracji Państwowej

Z

Przedstawicieli Służb Mundurowych

Z

Władze Uczelni Wyższych i Instytucji badawczo-rozwojowych

Z

Przedsiębiorców oraz Zarządców Nieruchomościami

Dr RAFAŁ CIEŚLAK

Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego; jest radcą prawnym; doradzał w kilkunastu projektach PPP realizowanych z sukcesem, w tym w szczególności w zakresie modernizacji energetycznej infrastruktury komunalnej i zarządzania energią w miastach, a także projektach PPP dofinansowanych ze środków UE.

KONRAD MARCZYŃSKI

Prezes Warszawskiego Alarmu Smogowego, społecznik, ekonomista – absolwent SGH, ojciec dwójki dzieci, mąż, mieszkaniec Warszawy, któremu nie jest wszystko jedno czym oddychają mieszkańcy miast 🙂

 

Dr hab. inż. DOROTA CHWIEDUK

Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Profesor Politechniki Warszawskiej. Absolwent MEiL PW. Kierownik Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne. Autorka ponad 200 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych i technicznych, 6 książek i współautorka 6, a także licznych recenzji i ekspertyz.

Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Członek Sekcji Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, Były Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (Past President ISES – Europe), Członek Rady Doradczej Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej – Advisory Bord of the The World Renewable Energy Network. W latach 2004 -2006 ekspert krajowy z ramienia Komitetu Badań Naukowych – Ministerstwa Nauki w Komitecie Programowym priorytetu 6.1 „Energia” VI PR Unii Europejskiej 2004 -2006 r. W latach 2006 – 2012 członek Advisory Group on Energy for EC Framework Program – Grupy Doradczej ds. Energii w Programach Ramowych KE na podstawie nominacji Komisarza ds. Nauki Komisji Europejskiej. Ekspert rządowy w ramach KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Grupa KIS 8.

Kierownik licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo – technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”, Członek Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika „Czysta Energia”, Członek Rady Naukowej wydawnictwa “Structure and Environment” Politechniki Świętokrzyskiej, Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa “Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”.

MARCIN PAPRZYCKI

Prezes, Oddział Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)

Jest absolwentem matematyki poznańskiego UAM w specjalizacji metody numeryczne i programowanie. Następnie wiedzę zdobywał w Southern Methodist University, Dallas, Texas, a pracował m.in. w Oklahoma State University, University of Southern Mississippi, University of Texas of the Permian Basin. Obecnie zatrudniony w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych. Zajmuje się zarówno działalnością naukowo-badawczą w obszarze informatyki, jak i dydaktyczną. Specjalizuje się w systemach agentowych oraz zagadnieniach IoT. Współtwórca międzynarodowej konferencji naukowej FedCSIS. Prezes drugiej kadencji o/Mz PTI.

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MEDIALNI

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

Patroni Medialni

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.