Join Today

KONGRES MONITORINGU WIZYJNEGO

RODO, Aspekty prawne, Błędy i wątpliwości w monitoringu, Machine Learning i wiele więcej …

 

5.06.2018 WARSZAWA

MIEJSCE: GOLDEN FLOOR TOWER ul. Chłodna 51 piętro 32

Monitoring wizyjny obejmuje przestrzenie zarówno publiczne jak i prywatne.

Staje się on bardzo popularnym narzędziem kontroli, jednak potrzebuje on jednolitych regulacji prawnych, które usprawnią zasady użytkowania systemów. Podczas Kongresu porozmawiamy o tym, jakie prawne zmiany czekają monitoring, jak RODO wpłynie na jego skuteczność oraz o ochronie prywatności, danych osobowych i możliwych roszczeniach.
Co bardzo ważne – omówimy błędy i wątpliwości przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego i poznamy błędy, które zmniejszają skuteczność systemów monitoringu wizyjnego. Z drugiej strony rozpatrzymy uprawnienia, które przysługują osobie nagranej, a także zasady i cele legalnego monitoringu pracowników oraz ochrona ich dóbr osobistych i ochrona danych osobowych.

 8:30 – 9:15

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 9:15 – 10:00

PAWEŁ WITTICH – Akademia Monitoringu Wizyjnego

Monitoring – mieszkańcy i użytkownicy oczekują skuteczności!

Czynniki, które decydują, że mieszkańcy czują się bezpiecznie / Czy monitoring wpływa na poczucie bezpieczeństwa?
Czego mieszkańcy i użytkownicy oczekują od systemów monitoringu wizyjnego – kiedy uważają, że monitoring jest skuteczny?
Model skutecznego systemu monitoringu wizyjnego
Najczęściej popełniane błędy, które zmniejszają skuteczność systemów monitoringu wizyjnego
Poziomy reakcji w systemach CCTV.

 10:00 – 10:45

WOJCIECH KLICKI – prawnik Fundacji Panoptykon 

Monitoring wizyjny a prawo do prywatności. Informacje o kamerach jako informacja publiczna.

Warunki dopuszczalności monitoringu na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE
jakie uprawnienia przysługują osobie nagranej?
Czy nagranie z monitoringu jest informacją publiczną i czy można do niego uzyskać dostęp?
Czy inne informacje o monitoringu (np. liczba kamer, ich parametry, rozmieszczenie) stanowią informację publiczną na przykładzie wyroku Warszawskiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II SA/Wa 572/17)

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

PIOTR GARBAT –  Politechnika Warszawska, Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Nowe sposoby wykrywania zagrożeń – metody analizy obrazu, do miejskich systemów CCTV ?
“Sztuczna inteligencja” – wybawienie czy utrapienie ?
Nowe technologie, a potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.
Weryfikacja skuteczności metod analityki opartej o uczenie maszynowe.
Zastosowanie uczenia maszynowego w zarządzaniu systemami monitoringu wizyjnego.

 

12:00 – 12:45

MAŁGORZATA KUROWSKA – Kancelaria Maruta Wachta 

Dlaczego i dla kogo RODO ma znaczenie?
Jakie nowe obowiązki wprowadzi RODO i kogo będą one obciążać?
Jak wybrać dostawcę systemu monitoringu zgodnie z RODO?

Porozmawiamy o tym, czy nagrania z monitoringu powinny być traktowane jako dane osobowe i pod jakimi warunkami dopuszczalne jest ich wykorzystywanie. Opowiemy o różnicach między monitoringiem stosowanym przez podmioty publiczne i prywatne oraz o tym, czy od 25 maja monitoring będzie można instalować w szkołach, i urzędach.

Podyskutujemy o tym jak wykonać prawidłowo obowiązek informacyjny oraz kto ten obowiązek powinien wykonać. Zajmiemy się także zagadnieniem prawidłowego ustalenia okresu przechowywania nagrań.

Wyjaśnimy w jakich przypadkach z dostawcą usług związanych z monitoringiem należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych i co taka umowa powinna zawierać. Porozmawiamy także o zasadach wyboru dostawcy i kryteriach, jakie powinien on spełniać.

12:45 – 13:30

EDWARD LIS – Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie, Najwyższa Izba Kontroli: Monitoring w Szkołach – wyniki kontroli.

 

13:30 – 14:15

LUNCH

14:15 – 15:00

DOROTA GŁOWACKA – prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w kontekście ochrony prawa do prywatności.

-Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej przez podmioty publiczne i prywatne oraz najczęstsze problemy prawne związane z tym zagadnieniem (m.in. granice przestrzeni publicznej i prywatnej, kwestia udostępniania nagrań osobom trzecim i wykorzystywania ich jako dowodów w postępowaniu sądowym, ochrona wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring). Jak uniknąć tych problemów?
-Ważne wyroki sądów międzynarodowych dotyczące wykorzystywania monitoringu w przestrzeni publicznej (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Wpływ tych orzeczeń na sytuację krajową.
-Standardy stosowania monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej wynikające z najnowszego orzecznictwa sądów krajowych

15:00 – 15:30

ANDRZEJ TOMCZAK – ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych, redaktor naczelny SEC&AS 

Dozór wizyjny a monitoring wizyjny – czy to na pewno to samo?

W przestrzeni publicznej utarło się nazywać systemem monitoringu wizyjnego każdy system wykorzystujący kamery. Czy w kontekście przepisów polskiego prawa oraz norm polskich, europejskich i międzynarodowych jest to poprawna nazwa? W czasie wykładu zostaną wskazane źródła nazewnictwa, związanego z systemami dozoru wizyjnego oraz różnice pomiędzy systemami dozoru wizyjnego i systemami monitoringu wizyjnego.

15:30 – 16:15

STEFAN JERZY SIUDALSKI – Błędy i wątpliwości przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego

 

16:15 – 16:30

ZAKOŃCZENIE

Dla kogo?

Z

Przedstawicieli Administracji Publicznej

Z

Zarządców obiektami i terenami monitorowanymi

Z

Firm, które posiadają systemy CCTV

Z

Osób, które wykorzystują monitoring w celach służbowych i prywatnych

PRELEGENCI

Stefan Jerzy Siudalski

Autor ponad 345 artykułów i 9 książek oraz ponad 200 opinii (dla ubezpieczycieli, agencji ochrony i sądów)na temat systemów ochrony.

Przez ponad 27 lat był biegłym sądowym z dziedziny systemów alarmowych i systemów ochrony. Szkolił agentów ochrony, instalatorów systemów i inwestorów.

Dorota Głowacka

Prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze swobodą wypowiedzi i prawem do prywatności, w szczególności w kontekście wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. monitoringu wizyjnego.

W HFPC jest koordynatorką programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi, jest m.in. koordynatorką grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w projekcie Rady Europy „Help in the 28”, ekspertem krajowym w ramach sieci FRANET Agencji Praw Podstawowych UE i ekspertem w projekcie Komisji Europejskiej „Fundamental rights review of EU data collection instruments and programmes”. Jest również doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Kurowska

Radca Prawny Maruta Wachta. Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT.

Małgorzata Kurowska posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz z sektora publicznego, w szczególności w zakresie sporządzania i negocjacji umów handlowych oraz świadczenia doradztwa bieżącego, w tym wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji w podmiotach korporacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego.

Paweł Wittich

Specjalista ds. personelu systemów CCTV, Akademia Monitoringu Wizyjnego

Psycholog, specjalista ds. personelu systemów CCTV, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się selekcją, szkoleniami, motywacją, zarządzaniem i oceną pracy operatorów, dyżurnych i kierowników systemów monitoringu wizyjnego. Interesuje go efektywność tych systemów, współpraca personelu Centrów Nadzoru z policjantami i strażnikami miejskimi, budowanie stref bezpieczeństwa w oparciu o metody alternatywne dla systemów CCTV, m.in. przez tworzenie bezpiecznej przestrzeni. Opracował metodologię i przeprowadził audyty miejskich systemów CCTV m.in. w Bytomiu, Katowicach, Mikołowie, Oleśnicy, Toruniu, Policach i Włocławku w obszarze pracy personelu i organizacji i komunikacji w ramach tych systemów. Współtworzył koncepcje miejskich monitoringów m.in. dla Krakowa, Ornontowic, Rudy Śląskiej i Zabrza. Pracował także dla Volkswagen Poznań, Nutricia Danone, NKT Cables, lotnisk Chopina w Warszawie i Kraków Balice. Zainicjował tłumaczenie na język polski europejskiej „Karty demokratycznego zastosowania monitoringu wizyjnego”. Pomysłodawca i koordynator pięciu edycji konferencji „MIASTO MONITOROWANE – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV” realizowanej we współpracy z Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Licencjonowany trener realizowanego na całym świecie szkolenia „CCTV Surveillance and Body Language”. Regularnie publikuje w dwumiesięczniku “A&S Polska”; artykuły jego autorstwa ukazywały się także w “Systemach Alarmowych”, “Kwartalniku Policyjnym”, “Gazecie Prawnej” i “Wspólnocie”.

Wojciech Klicki

Prawnik Fundacji Panoptykon.

Wcześniej związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, członek Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy i Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. Według Dziennika Gazety Prawnej jeden z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

Andrzej Tomczak

Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych, redaktor naczelny SEC&AS.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W branży zabezpieczeń od 1989 r. Certyfikowany Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych, członek Rady Programowej i wykładowca Ośrodka Szkoleniowego PISA, przedstawiciel PISA w Komitecie Technicznym nr 52 ds. Systemów Alarmowych przy PKN, członek Sądu Konkursowego Złotego Medalu MTP SECUREX, autor ponad stu artykułów z zakresu systemów zabezpieczeń i inteligentnych budynków, a od 2018 r. redaktor naczelny SEC&AS. Z ramienia PISA bierze czynny udział przy tworzeniu projektów aktów prawnych, m.in. jest współautorem tekstów rozporządzeń dotyczących systemów zabezpieczeń.

Piotr Garbat

Pracownik Politechniki Warszawskiej, Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Specjalista w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazu i systemów wizyjnych.

 

PATRON HONOROWY

PATRONI MEDIALNI

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

Patroni Medialni

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.