Join Today

RODO W PRAKTYCE

11.07.2018 WARSZAWA

MIEJSCE: GOLDEN FLOOR TOWER ul. Chłodna 51 piętro 32

MIJA MIESIĄC OD RODO – JAKIE SĄ PIERWSZE DOŚWIADCZENIA?

WYDARZENIE JEST UKIERUNKOWANE NA PRAKTYKĘ – DZIĘKI TEMU W JEDEN DZIEŃ BĘDZIESZ W 100% PRZYGOTOWANY NA RODO

PODCZAS KONFERENCJI DOWIESZ SIĘ:

Jak zbierać dane o klientach drogą elektroniczną przy jednoczesnym obowiązku przestrzegania przepisów e-Privacy (przetwarzanie treści mail, SMS-ów, plików cookies)

Jak wdrożyć nowe obowiązki RODO

Jakie są ograniczenia w zakresie przetwarzania i przekazywania danych podmiotom zewnętrznym

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów, które wprowadza RODO (kary)

Jak przetwarzać i chronić dane osobowe w firmie po wdrożeniu RODO

Jak zmieni się bezpieczeństwo informacji

Konferencję dedykujemy wszystkim przedsiębiorcom, instytucjom i tym, którzy zbierają dane osobowe oraz je przetwarzają.

 9:00 – 09:45

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 09:45 – 10:45

Jakub Wezgraj – Radca Prawny ODOEKSPERT: RODO po 25 maja – czyli o tym jak utrzymać wdrożony system ochrony danych osobowych by nie narażać się na odpowiedzialność.

Opis wkrótce !

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Witold Chomiczewski – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k: Obowiązki dokumentacyjne administratorów na gruncie RODO

 

12:45 – 13:30

ANNA HOFFMANN – radca prawny i MONIKA BOGDAŁ – radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Wyzwania na gruncie RODO w działaniach marketingowych

W związku z wejściem w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych konieczna jest odpowiednia implementacja nowych rozwiązań odnoszących się do podejmowanych czynności marketingowych i sprzedażowych. Poprawne wdrożenie RODO stanowi wyzwanie dla wielu firm i organizacji, w szczególności agencji reklamowych, działów PR i marketingu oraz w działów sprzedaży. Legalne zbieranie zgód, prawidłowe wypełnienie obowiązku informacyjnego, skuteczne i zgodne z RODO kampanie marketingowe to jedne z wielu wyzwań związanych z prowadzeniem działań marketingowych w niemalże każdym przedsiębiorstwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:15

LUNCH

14:15 – 15:00

MARCIN BARANOWSKI – Information Security Expert w Onwelo

Nie zdążyłem na czas i co teraz? Czyli jak bez paniki podejść do RODO

RODO już obowiązuje, a Ty nie zdążyłeś z przygotowaniami? Dowiedz się, od czego zacząć, jak sprostać nowym wymogom oraz co można zrobić, zanim z Twojej firmy zaczną wyciekać dane osobowe. W chaosie przygotowań można się łatwo zgubić, a dobrze ułożony plan działania pomoże zachować zimną krew i umożliwi spełnienie wymagań nowego rozporządzenia.

15:00 – 15:45

JACEK BAJOREK – Naczelnik Wydziału, Biuro Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

RODO to ewolucja czy rewolucja w ochronie danych osobowych – wyzwania i zagrożenia po wejściu w życie Rozporządzania.

Przepisy RODO są znacznym krokiem naprzód w zakresie ochrony danych osobowych. Gwarantują prawne ramy dla ochrony prywatności i zarządzania danymi. Nawet jeśli zachowanie zgodności z przepisami będzie dla firm bardzo skomplikowane, Rozporządzanie jest jak dotąd najlepszą formą prawną, jaka została wprowadzona w odniesieniu do ochrony danych i przestrzegania prywatności użytkowników w sieci. Wiele organizacji skupia się na obawie przed karą i nie widzi potencjalnych korzyści wdrożenia przepisów RODO takich jak swobodny i bezpieczny przepływu danych osobowych w UE. Kary pieniężne bardzo motywują firmy do przestrzegania przepisów, grzywny w wysokości do 4 proc. są bardzo wysokie, a nawet mogą być równoznaczne z likwidacją działalności.

15:45 – 16:15

JAROSŁAW MALEC – Dyrektor Zarządzający Memex – Dane osobowe w praktyce.

Praktyczne metody wdrożenia zasady adekwatności i analizy ryzyka zgodnie z RODO.

Zabezpieczenia fizyczne, techniczne w ocenie ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa
Sposoby oceny, definiowania i prawdopodobieństwa i skutków zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych
Zastosowanie zasady Adekwatności RODO w praktyce przetwarzania danych
Możliwe i praktyczne wdrożenia

 

16:15 – 16:30

ZAKOŃCZENIE

Dla kogo?

Z

Wszystkich podmiotów, które gromadzą dane osobowe, Działów prawnych, biur rachunkowych

Z

Wszystkich Przedsiębiorców, Firm posiadających duże bazy mailingowe/kontaktowe

Z

Właścicieli/Pracowników call center, działów sprzedaży, marketingu, baz danych, IT

Z

Osób odpowiedzialnych za rejestr zbiorów danych osobowych

PRELEGENCI

Witold Chomiczewski

Radca prawny. Lider specjalizacji E-Commerce w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z E-Commerce.

Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale, w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Jest współautorem komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o prawach konsumenta. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji.h.

Jacek Bajorek

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001.

Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także monitorował i nadzorował implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie ochrony zasobów informacyjnych, w tym danych osobowych, w Agencji Rządowej oraz gazowej spółce energetycznej. Menedżer bezpieczeństwa w dziedzinie rozwiązań i wdrożeń z zakresu ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada bardzo dobrą znajomość administracji państwowej i sektora prywatnego. Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich. Autor licznych artykułów prasowych, wykładów, szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, RODO i systemów bezpieczeństwa informacji.

Anna Hoffmann

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

Ekspert w departamencie ochrony danych osobowych zajmujący się audytem oraz wdrażaniem procedur zgodnych z wytycznymi RODO. Autorka licznych publikacji i prelegent szkolący firmy ze zmian w prawie ochrony danych osobowych.
Specjalizuje się w prawie spółek, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie restrukturyzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie i wdrażaniu rozwiązań związanych z ochroną danych w międzynarodowej korporacji z branży FMCG.
Doradzała także w zakresie stosowania procedur i regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych w podmiotach działających w różnych branżach, w tym w spółkach działających w branży IT. Brała również udział w przygotowywaniu dokumentacji, w tym procedur, polityk oraz dokumentacji bezpieczeństwa.

Monika Bogdał

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, nowych technologii i przepisach związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, w szczególności budowlanych, elektrycznych i medycznych. Doradza klientom w kwestii ochrony danych osobowych – bierze udział w audytach u Klientów oraz opracowuje i opiniuje dokumentację wewnętrzną, umowy i oświadczenia wymagane zgodnie z RODO. Ma doświadczenie w kwestiach związanych z compliance oraz wykonywaniem przez Klientów szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych wymaganych na gruncie przepisów korporacyjnych oraz o ochronie danych osobowych.
Reprezentuje Klientów przed organami nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami. Regularnie prowadzi szkolenia i wygłasza prelekcje na temat praktycznych aspektów funkcjonowania branży energetycznej, budowlanej i wodno-kanalizacyjnej, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej.

Jakub Wezgraj

Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi kancelarię „ODOekspert” specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych (www.odoekspert.pl).

Dotychczas zrealizował ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku.
Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.
Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.a.

Marcin Baranowski

Information Security Expert w Onwelo

Ekspert i analityk bezpieczeństwa IT, audytor i trener, Certified Ethical Hacker. Doświadczenie zdobywał między innymi w środowiskach finansowych i międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w ochronie danych. Obecnie pracuje na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa w Onwelo – nowoczesnej firmie technologicznej odpowiadającej na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku IT (https://onwelo.pl/). Jest autorem bloga poświęconego nowemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych: http://rodo2018.pl/

Jarosław Malec

Ekspert, przedsiębiorca, niezależny konsultant w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz praktyki przetwarzania danych osobowych w sektorze medycznym i farmaceutycznym, ze specjalizacją dane wrażliwe.

Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, stypendysta Fundacji Berthy von Suttner oraz Ministerstwa Nauki i Badań w Wiedniu. Twórca portalu medycznego Esculap.pl oraz ogólnopolskiego Pharma Call Center MediCall oraz DiabetiCall®. Od 1997 roku związany z ośrodkiem informacji medycznej i farmaceutycznej MDM (obecnie IMS Health). Przez ostatnie 15 lat specjalista w zakresie wdrażania i rozwoju nowych przedsięwzięć wykorzystujących dane osobowe i informacje niejawne w biznesie. Autor artykułów z zakresu e-pharmamarketingu oraz publikacji popularno naukowych m.in. „Zdrowie Kobiety w Sieci”, „Zdrowie Mężczyzny w Sieci”. Audytor bezpieczeństwa informacji PN ISO 27001. Obecnie dyrektor zarządzający MEMEX. Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Członek Stowarzyszeń: ISACA – Information Systems Audit & Control Association, Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Członek Grupy Roboczej ds. RODO przy Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Inspektor Ochrony Danych.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU: WEZMĘ UDZIAŁ/JESTEM ZAINTERESOWANY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

Patroni Medialni

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.