Join Today

SZCZYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

21.04.2020 WARSZAWA

MIEJSCE: GOLDEN FLOOR PLAZA

Al. Jerozolimskie 123A Warszawa

 8:30 – 9:00

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 9:00 – 9:45

PRZEMYSŁAW ZEGAREK – Prezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, Prezes Lex Artist Sp. z o.o.

“RODO naruszenia – podsumowanie doświadczeń.”

Garść statystyk. Raport ZFODO oraz statystyki pochodzące od regulatorów UE i innych organizacji.
Jak skutecznie zapobiegać RODO naruszeniom?
Zapobieganie jest znacznie tańsze niż usuwanie skutków. Analiza praktycznych przypadków: case – study.
Co robić jeśli już jest za późno na działania prewencyjne? Jak skutecznie minimalizować skutki naruszeń. Case study.

 

9:45 – 10:30

JAROSŁAW ŻELIŃSKI – it-consulting.pl

“Rozproszone zarządzanie danymi osobowymi oraz dziedzinowe cele przetwarzania a RODO”

 

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 11:45

JAKUB WEZGRAJ – Radca prawny ODOEXPERT

“Praktycznie o naruszeniach ochrony danych – jak przygotować organizację do ich prawidłowego wykrywania i reagowania?”

Naruszenia ochrony danych w praktyce administratorów prowadzących działalność w Polsce – które zdarzają się najczęściej, co jest ich główną przyczyną?
Zasady wewnętrznego monitorowania naruszeń – jak sobie z tym poradzić?
Zasady komunikacji z organem nadzoru oraz podmiotami danych w przypadku poważniejszych naruszeń – czyli czego nie wyczytamy wprost z przepisów prawa

11:45 – 12:30

PIOTR KAWCZYŃSKI- Dyrektor Zarządzający / Inspektor Ochrony Danych Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Ministerstwie Cyfryzacji:

“Audyt systemu ochrony danych osobowych w praktyce”

Przedstawienie informacji koniecznych do zrozumienia, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji. Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO jest kluczowym działaniem w zakresie identyfikacji zgodności z regulacjami prawnymi, identyfikacji zagrożeń i ryzyk dla Administratora i Podmiotu danych, wdrożenia środków ochrony oraz ich skuteczności.

12:30 – 13:15

LUNCH

13:15 – 14:00

DOMINIK LUBASZ- Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

“Analiza ryzyka. Jak ją przeprowadzić, na co zwrócić uwagę i jakie narzędzia wykorzystać”

Przeprowadzenie analizy ryzyka jest podstawowym obowiązkiem każdej organizacji jako kluczowy element wdrożenia RODO. Wyniki analizy ryzyka są podstawą do podjęcia prawidłowej decyzji co do wyboru odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodności z RODO. W wystąpieniu przedstawione zostaną zasadnicze aspekty i etapy oceny ryzyka, metodyki jej dokonania, narzędzia wspomagające przeprowadzenia analizy i ją dokumentujące.

14:00 – 14:45

WYKŁAD

Opis

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 15:45

WYKŁAD

Opis

15:45 – 16:00

ZAKOŃCZENIE

Dla kogo?

Z

Przedstawicieli samorządowych i państwowych instytucji publicznych

Z

Przedsiębiorstw prywatnych i międzynarodowych korporacji

Z

Banków i instytucji finansowych

Z

Przedstawicieli służby zdrowia

PRELEGENCI

DOMINIK LUBASZ

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym.

Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.

W roku 2017 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zaś w roku 2018 oraz 2019 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

Współtwórca aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl

PIOTR KAWCZYŃSKI

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego a także licznych certyfikacji takich jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i innych. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za nadzór nad wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent oraz trener szkoleń (m.in.: Akademia BECK, Centrum Promocji Informatyki).

W latach 2013 – 2016 byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Ukończyłem Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwo prowadzone przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Jestem członkiem założycielem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkiem grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pasjonuję się projektowaniem procesów przetwarzania danych osobowych oraz zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

PRZEMYSŁAW ZEGAREK

Prawniczego fachu uczyłem się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przełomowy był dla mnie 2008 r., kiedy zdecydowałem, że jedynym obszarem mojej specjalizacji będzie ochrona danych osobowych. Dzisiaj moim najważniejszym celem jest budowa i udoskonalanie procedur RODO w Lex Artist. Pomagają mi w tym najlepsi fachowcy.

Realizuję się jednak również poza firmą współpracując z największymi organizacjami branży ochrony danych – jestem jednym z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełnię funkcję prezesa (www.zfodo.org.pl). Doradzam, pełnię funkcję IOD, ale i edukuję.

Jestem współautorem bloga poświęconego tematyce ochrony danych (blog-daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych.

A co robię, kiedy wychodzę z biura? W złapaniu dystansu do spraw zawodowych pomaga mi moja największa pasja – kitesurfing. Kitem interesuję się… podobnie jak ochroną danych osobowych od 2008 r.

JAKUB WEZGRAJ

Ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także DZ Bank Polska S.A. oraz jednej z korporacji branży telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas realizacji jednego z największych na polskim rynku audytów ochrony danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników).

Doradzał w obszarze ochrony danych osobowych również takim podmiotom jak TU UNIQUA S.A., Stalprodukt S.A., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK S.A.), NOVOL Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., ConvaTec Polska sp. z o.o., De Agostini Polska Sp. z o.o., Siemens Finance sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Bibby Financial Services Sp. z o.o., Ruukki Polska sp. z o.o., Rhenus Logistics S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., LIM Sp. z o.o. sp.k., ENEA S.A., PGE Systemy S.A., RWE IT Poland sp. z o.o., TelecityGroup Poland Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Vlassenroot Polska Sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., SANTE A. Kowalski Sp. j., Unidevelopment S.A., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wola” w Warszawie, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Centrum” w Bytomiu, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Dąb” w Szczecinie.

JAROSŁAW ŻELIŃSKI

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów komunikacji i łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, współpracownik WAT. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji.
Od 1991 roku, po rozstaniu z uczelnią, prowadzi samodzielną działalność ekspercką realizując komercyjne projekty dla firm i organizacji. Od 1998 prowadzi także samodzielne studia i prace badawcze w obszarze opracowania i wykorzystania modeli jako metod w analizach systemowych. Wyniki tych prac stosuje projektowaniu logiki i architektury oprogramowania. Od 2016 roku doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze architektury systemów informatycznych, ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania.

W roku 2016 wydał (wydawnictwo One Press Gliwice) monografię: Analiza Biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji.

Od roku 2005, jako niezależny ekspert, prowadzi wykłady na wyższych uczelniach (Akademia Morska, obecnie Wyższa Szkła Technik Informacyjnych i Zarządzania przy Polskiej Akademii Nauk). Prowadzi równolegle samodzielne badania z zakresu sformalizowanych metod analiz systemowych i modelowania systemów zarządzania, realizuje projekty analityczne dla firm i instytucji publicznych. Wyniki swoich prac prezentuje w prowadzonym przez siebie, wysoko ocenianym przez wielu stałych czytelników, blogu IT-Consulting.pl, w prasie branżowej IT i gospodarczej, a także jako prelegent na wielu konferencjach, gdzie jest zapraszany do wygłaszania referatów merytorycznych. Publikuje artykuły i eseje w wielu wydawnictwach, w tym w COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, FORBES, „Rzeczpospolitej”, „Polsce The Times”, „The Wall Street Journal”, „Gazecie Wyborczej” i innych.

Od początku samodzielnej działalności, co roku przekazuje swoim klientom kolejne opracowania i projekty, wdrażane z sukcesami pod jego nadzorem.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI

Skontaktuj się z nami

Organizacja

Aleksandra Doda-Stępień

609 121 703

pr@floweffect.pl

Uczestnicy i Patroni

Martyna Jastrzębska-Miętek

668 149 383

promocja@floweffect.pl

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

10:50

Vivamus hendrerit, risus sed placerat feugiat, eros?

Patroni Medialni

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.

NAME

Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem. Lorem inpsum lorem.